Volvo Cars Steel Zero-initiatief

Volvo Cars benadrukt zijn positie als leider op het gebied van klimaatactie en is de eerste autofabrikant die zich aansluit bij het SteelZero-initiatief, dat de vraag naar fossielvrij staal wil vergroten en de overgang naar koolstofneutraliteit in de wereldwijde staalindustrie wil versnellen.

Door in te stappen in SteelZero verbindt Volvo Cars zich tegen 2030 tot strenge, op CO2 gebaseerde eisen voor staalbevoorrading (zie Noot voor de redactie). Tegen 2050 moet al het staal dat het bedrijf aankoopt staal met netto-nulemissie zijn, wat in overeenstemming is met de ambitie van de onderneming om tegen 2040 klimaatneutraal te zijn.

De staalproductie is een belangrijke bron van CO2-uitstoot voor de auto-industrie, die in 2021 gemiddeld 33% uitmaakte van alle productiegerelateerde uitstoot voor een nieuwe Volvo. Wereldwijd is de staalproductie verantwoordelijk voor ongeveer 7% van alle broeikasgasemissies.

“Een duurzame aanpak van de staalproductie is niet alleen goed nieuws voor het milieu, maar ook voor de zakenwereld, want het beperkt onze blootstelling aan toekomstige klimaatrisico’s en -regelgeving”, aldus Kerstin Enochsson, Chief Procurement Officer bij Volvo Cars. “Wij sluiten ons graag aan bij het SteelZero-initiatief en steunen de ambities ervan om de staalindustrie te veranderen. Door onze vraag naar verantwoord verkregen koolstofarm en koolstofvrij staal kenbaar te maken, willen we bijdragen tot een groter aanbod voor onze sector.”

Jen Carson, Head of Industry bij Climate Group, zegt: “De toetreding van Volvo Cars tot SteelZero vertegenwoordigt een belangrijke stap voorwaarts in het wereldwijde vraagsignaal naar koolstofarm en netto-nulemissiestaal. Het is bovendien een scharniermoment voor de auto-industrie. Deze sector speelt een centrale rol in het aansturen van de overgang naar netto-nulemissiestaal. Hij ondersteunt de totstandkoming van een koolstofvrije staalmarkt op internationaal niveau, waarmee de sector zijn eigen netto-nulemissiedoelstellingen kan halen en een product kan afleveren dat echt op de klimaatagenda is afgestemd.”

SteelZero werd door de Climate Group gelanceerd in samenwerking met ResponsibleSteel, een norm- en certificeringsorganisatie voor de hele staalindustrie, waar Volvo Cars zich ook bij zal aansluiten. Via ResponsibleSteel krijgt Volvo Cars toegang tot betrouwbare, door derden geverifieerde en gecontroleerde informatie over zijn staalbevoorradingsketen en de bijbehorende duurzaamheidscertificeringen, wat helpt om er zeker van te zijn dat het staal op een verantwoorde manier wordt aangekocht.

Naast CO2-vermindering besteedt ResponsibleSteel ook aandacht aan andere belangrijke kwesties in de staalketen, zoals arbeids- en mensenrechten, betrokkenheid bij plaatselijke gemeenschappen, watergebruik en impact op de biodiversiteit.

De ondertekening van SteelZero is slechts het recentste initiatief van Volvo Cars om een van de meest intensieve bronnen van CO2-uitstoot in de auto-industrie aan te pakken. Vorig jaar nog kondigde de autofabrikant een samenwerking aan met de Zweedse staalfabrikant SSAB om samen de ontwikkeling van hoogwaardig en fossielvrij staal voor gebruik in de auto-industrie te onderzoeken via het HYBRIT-initiatief van SSAB.

Volvo Cars is de eerste autofabrikant die samenwerkt met SSAB en HYBRIT, een ambitieus en geavanceerd project in de ontwikkeling van fossielvrij staal. HYBRIT streeft ernaar om cokes, die traditioneel nodig zijn voor de productie van staal op basis van ijzererts, te vervangen door fossielvrije elektriciteit en waterstof. Naar verwachting resulteert dit in ‘s werelds eerste fossielvrije staalproductietechnologie, met vrijwel geen koolstofvoetafdruk.

De ambitie van Volvo Cars om tegen 2040 klimaatneutraal te zijn past binnen zijn uitgebreide klimaatactieplan, een van de meest ambitieuze in de auto-industrie. Het wil tegen 2030 een fabrikant worden die alleen nog maar elektrische wagens maakt en is van plan om de komende jaren een hele nieuwe familie volledig elektrische wagens uit te rollen.

De elektrificatieplannen van het bedrijf maken deel uit van zijn ambitie om tussen 2018 en 2025 zijn CO2-voetafdruk over de hele levenscyclus met 40% te verkleinen, onder meer door tegen 2025 de koolstofemissies in de toeleveringsketen met 25% te verminderen.

Wat zijn eigen bedrijfsactiviteiten betreft, streeft het bedrijf ernaar om tegen 2025 klimaatneutraal te produceren. Nu al draaien alle Europese fabrieken van Volvo Cars op 100 procent schone elektriciteit, terwijl de fabriek in het Zweedse Torslanda volledig klimaatneutraal is. Elders in de wereld draaien de Chengdu- en Daqing-vestigingen in China ook op klimaatneutrale elektriciteit.

Vorig jaar voerde Volvo Cars een interne koolstofprijs in van 1.000 SEK voor elke ton koolstofuitstoot die doorheen zijn hele bedrijf wordt uitgestoten. Het is hiermee de eerste autofabrikant die een dergelijk mechanisme invoert in zijn volledige bedrijfsvoering. Het doel is zijn organisatie toekomstbestendig te maken en de regelgeving voor te zijn, want het bedrijf anticipeert op en is er voorstander van dat meer regeringen in de komende jaren een koolstofprijs invoeren.

Volgens de regeling ondergaat elk autoproject een ‘duurzaamheidstoetsing’ en wordt een CO2-kost opgelegd voor elke verwachte ton koolstofemissies tijdens de levenscyclus van de auto. Het doel is ervoor te zorgen dat elk automodel zelfs onder een strikt koolstofprijsmechanisme winstgevend is, waarbij alle project- en aankoopbeslissingen in de richting van de meest duurzame optie worden gestuurd.